Præmiering af de bedste svendeprøver for maskinsnedkere

Præmiering af de bedste svendeprøver for maskinsnedkere

Træindustriens Uddannelsesudvalg sætter fokus på de maskinsnedkerelever, der i forbindelse med projektsvendeprøven har været nytænkende og turde gå nye veje. Vinderne blev i år præmieret den 8. juni på Træets Årsdag, der blev afholdt på Munkebjerg Hotel.

  1. Pladsen gik til Rasmus Schwartz Nielsen fra Jyndbjerg Møbelsnedkeri.
  2. Pladsen gik til Niels Sneftrup fra Bernstorffminde Møbelfabrik A/S
  3. Pladsen gik til Tihamér Dániel Szalay fra Aksel Kjersgaard A/S
De dygtige vindere belønnes med henholdsvis 30.000, 20.000 og 10.000 kr., som doneres af Træets Uddannelses- og Udviklingsfond.

I forbindelse med bedømmelsen af svendeprøver blandt maskinsnedkere udvælger to pågældende skuemestre, faglærer samt uddannelsesleder den eller de projektsvendeprøver, som de vurderer værdig til indstilling. Udvælgelsen sker med baggrund i følgende kriterier:

  • Design
  • Innovation
  • Brugbarhed
  • Faglighed
  • Produktionsmodning
  • Dokumentation

I forhold til design, lægges der således vægt på processen fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering og innovation bedømmes ud fra, om der er rettet fokus mod “nyt, nyttigt og anvendt”. Brugbarhed er også et vigtigt element, hvorfor der skal være fokus på effektivitet, fleksibilitet og anvendelighed. Ydermere er fokus rettet mod det faglige indhold og resultat på udførelsen af de forskellige faglige operationer i produktet. Ved produktionsmodning er der fokus på materialevalg, produktionsmetoder og udarbejdede produktionstegninger og der er derudover fokus på den dokumentation, der skal være på selve fremstillingen af produktet. Dette kan eksempelvis være styklister, operationskort, skærelister, tegninger osv.

Related Posts

Skriv en Kommentar